תמונות
וידאו

לעזור לא להשאיר אף בטן רעבה

בישראל פועלים מפעלי צדקה רבים שמטרתם הראשונה במעלה היא לא להותיר אף אדם רעב. אי אפשר בכלל להתחיל ולתאר את המאמצים שעושים אותם גופים במטרה לארגן כל הזמן אספקת מזון שוטפת על מנת לשלוח את בתיהם של חוסים, חולים ורעבים וכן גם להאכיל בכל יום אלפי פיות של אנשי רעבים שידם אינה משגת, ארוחה חמה אחת לפחות בכל יום. הגופים הללו אינם עושים את המעשים האלו לשם יוקרה, לשם כבוד או פרסום. מדובר באנשים שהחליטו להקדיש את חייהם למען המטרה הנעלה הזו ושעושים כל שביכולתם להמשיך ולקיים אותה בתנאים לא פשוטים כלל.

למעשה, לו היינו חיים במדינה קצת יותר מאורגנת ומסודרת לא היה צריך להגיע למצב כזה בו אנשים פרטיים מאכילים אנשים אחרים שלקו בביש מזל. במצב מתוקן המדינה היא זו שהייתה לוקחת אחריות על כל אותם אלפי אנשים חולים, רעבים, חסרי בית, יתומים ואלמנות, אנשים שגורלם לא שפר עליהם ומי שארוחה חמה היא שאיפתו היומית. המדינה היא זו שהייתה צריכה לעשות את אותם המעשים בדיוק או לפחות לממן את הפרויקטים האלו באופן חד משמעי. אך למרבה הפלא המדינה אינה עושה זאת וגם גופי הרווחה השונים אינם לקוחים אחריות מלאה אלא חלקית בלבד על המתנהל במפעלי הצדקה הללו.

מהם אותם גופים? אלו מתחלקים לשניים, הפרוייקט הראשון הוא גמ"חים, מלשון גמילות חסדים, העוסקים בארגון חבילות מזון ושליחתם לבתי נזקקים בכל סוף שבוע ובעיקר לקראת החגים.

המשך מאמר